Hỗ trợ trực tuyến

Mr Giang
096 417 99 77

Video

Quảng cáo

GIỚI THIỆU

»

Tôn chỉ hoạt động

Khách hàng:  GALAXY MINERALS  cam  kết thỏa  mãn tối đa lợi ích của  khách hàng trên cơ  sở cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất và với chi phí hợp lý nhất.

Nhân viên: GALAXY MINERALS quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập ở mức cạnh tranh, ổn định và không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên.

Cổ đông: GALAXY MINERALS cam kết gia tăng giá trị của các cổ đông trong công ty với mức duy trì cổ tức cao và ổn định.

Lợi ích Cộng đồng: GALAXY MINERALS cam kết thực hiện tốt chính sách pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và chia sẻ khó khăn với cộng đồng.